Inox Thủ Đô là nhà máy gia công Nẹp Inox. Phân phối trên toàn quốc.